Usługi projektowe

Usługi projektowe to główna gałąź naszej działalności, obejmująca przede wszystkim:

1. Kompleksowe sporządzanie projektów:

  • przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych ,

  • wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji wod.-kan.,

  • sieci wod. - kan.,

  • przebudowy wewnętrznych, zewnętrznych instalacji oraz sieci wod.-kan.,

  • przydomowych oczyszczalni ścieków,

  • projekty odwodnienia terenu

2. Prowadzenie uzgodnień, procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia (budynki jednorodzinne, wielorodzinne, obiekty usługowe, użyteczności publicznej, zakłady pracy i inne)

Przy sporządzaniu projektów posługujemy się licencjonowanymi programami AutoCAD, Office, VitoInstalsoft oraz Norma.


Dajemy Państwu możliwość wyboru jednej spośród 3 opcji oferty:

 

OPCJA 1

Obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej (w 4 egzemplarzach); mapa do celów projektowych oraz uzgodnienia po stronie inwestora

OPCJA 2

Obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej (w 4 egzemplarzach) oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień; mapa do celów projektowych po stronie inwestora

OPCJA 3

Obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej (w 4 egzemplarzach), przygotowanie mapy do celów projektowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień;


Ze swej strony szczególnie polecamy OPCJĘ 3 – z uwagi na oszczędność Państwa czasu i zaangażowania w cały proces projektowo-uzgodnieniowy. Dzięki temu, że kwestie administracyjno-urzędowe pozostają w zakresie naszych obowiązków (o których postępie informujemy Państwa na bieżąco), Państwo możecie ze spokojem zająć się sprawami zawodowymi oraz rodzinnymi.

Poszczególne etapy prowadzące do zgłoszenia/uzyskania pozwolenia na budowę przyłącza wod.-kan. przedstawiliśmy tutaj.

Jeśli artykuł nie rozwiał wszystkich Państwa wątpliwości lub chcielibyście Państwo uzyskać bardziej dokładne informacje dotyczące projektu, jaki planujecie Państwo zlecić, serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszym biurem.

 

Poniżej zamieszczamy cennik podstawowych usług projektowych. UWAGA! Cennik jest poglądowy i dotyczy projektów typowych. Każdy projekt natomiast dodatkowo wyceniamy indywidualnie.

Pobierz cennik