Kosztorysowanie

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem wszystkich prac kosztorysowych związanych z robotami budowlanymi w zakresie branży sanitarnej.

Wykonujemy  kosztorys budowlany, który możemy podzielić na dwa podstawowe typy:

1 kosztorys inwestorski

- > wykonany przez inwestora w celu określenia możliwości i opłacalności prac budowlanych,

2 kosztorys ofertowy

- > wykonany przez wykonawcę w celu złożenia oferty inwestorowi.

 

Kosztorysy wykonywane są za pomocą programu Norma Standard z uwzględnieniem aktualnych cen oraz przy ścisłej współpracy z Zamawiającym. 

Kosztorys budowlany jest sporządzany na podstawie projektów budowlanych lub wykonawczych dostarczanych przez Zamawiającego oraz na podstawie przedmiarów.

Pobierz cennik